512

رویه های بازگرداندن کالا

در صورتیکه کالا مورد پسند شما نبود , تا 24 ساعت پس از تحویل مهلت عودت کالا دارید

 در صورت عدم توجیح مناسب هزینه پستی بازگشت کالا به عهده مشتری است 

اما اگر کالا دارای معایبی باشد که قابل مرجوع باشد هزینه عودت کالا به عهده سونر کالا می باشد

با پشتیبانی سایت تماس بگیرید